Tam kare palindrom sayılar

Merhaba. Tamkare sayı demek bir tamsayının karesi olan sayı demektir. Mesela 16 tamkaredir. Çünkü 4’ün karesidir.