palindrom sayı

Palindrom sayılar üzerine…

Nedir Palindrom? Sözcük eski Yunan’da ters anlamına gelen “palın” sözcüğü ile koşmak anlamındaki “dromein” sözcüklerinin birleşiminden meydana gelir. Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir. Palindrom sözcüklere örnekler verelim;

Scroll to Top